Dokładny pomiar sieci dystrybucyjnej

 

W każdym zakładzie przemysłowym zachodzi konieczność optymalizacji zachodzących tam procesów. Dotyczy to w głównej mierze zużycia mediów, które są niezbędne do wykonywania poszczególnych czynności. Jest to ważne ponieważ z roku na rok rosną stawki po których są kupowane ciepło, woda czy prąd. To przekłada się na wzrost kosztów wytworzenia określonych produktów co może prowadzić do spadku marży.

Co to jest energia elektryczna?

pomiary jakości energii elektrycznejPróba rekompensaty w postaci podniesienia cen może się przełożyć z kolei na spadek konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Właśnie dlatego tak ważne jest wprowadzanie innych rozwiązań pozwalających na obniżenie zużycia. Bardzo dobrym przykładem są pomiary jakości energii elektrycznej, które dają sporo informacji zwrotnych. Mogą być one wykorzystane do planowania dalszych działań takich jak na przykład modernizacje linii technologicznych czy poszczególnych maszyn. Na jakość energii elektrycznej składa się wiele parametrów. Do najważniejszych zaliczyć można między innymi zaniki, zapady czy wahania napięcia zasilającego. Dodatkowo ważne są wszelkiego rodzaju współczynniki, które określają zjawiska zachodzące w obwodzie. Można tutaj podać przykład współczynnika mocy czy zawartości harmonicznych w składowych prądu i napięcia. Wszystkie te parametry mają bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie maszyn.

Niestabilność napięcia zasilającego może prowadzić do wstrzymania procesu produkcji co może mieć poważne konsekwencje. Niektóre maszyny czy linie potrzebują bowiem do rozruchu dłuższej chwili co negatywnie wpływa na wydajność. Warto również wspomnieć, że przerwanie niektórych procesów może prowadzić do zmarnowania substratów czy półproduktów. Jak widać obecnie jednym z większych wyzwań jest zapewnienie ciągłości jeśli chodzi o zasilanie odbiorników.