Kompensacja energii za pomocą baterii kondensatorów

Możliwość zastosowania baterii kondensatorów mają wszyscy użytkownicy, którzy są rozliczani za ponadumowny pobór energii indukcyjnej biernej. Za pomocą dobrze dobranych baterii kondensatorów można wyeliminować opłaty za bierną energię indukcyjną. 

Co trzeba wiedzieć o bateriach kondensatorów ? 

baterie kondensatorówWyróżnia się kilka podstawowych rodzajów baterii kondensatorów. Najbardziej rozpowszechnione baterie zwykłe, mogą być zastosowane w miejscach, gdzie odchylenia prądu i napięcia są niewielkie i nie zachodzi zjawisko rezonansu z siecią. Bardziej zaawansowane baterie wzmocnione, posiadają kondensatory o podwyższonej wytrzymałości, nadal jednak nie tolerują rezonansu z siecią podobnie jak baterie zwykłe. Baterie dławikowe z kolei, posiadają zabezpieczenie w postaci dławików, dzięki którym nie ulegają zniszczeniu przez odchylenia prądu i napięcia. Dostępne są też baterie kondensatorów stosowane w układach z dużą asymetrią obciążenia faz – w tej sytuacji prąd jest mierzony w trzech fazach. Baterie przystosowane są do pracy w rozmaitych warunkach, które różnią się poziomem zaawansowania. Konieczne jest przede wszystkim dokonanie pomiaru mocy oraz odchyleń. Właściwie dobrana bateria zapewnia długotrwałe i bezawaryjne działanie. Koszty zakupu i instalacji baterii zwracają się już nawet po kilku miesiącach użytkowania. Żywotność dobrze zainstalowanej baterii wynosi kilkanaście lat. Generalnie wyróżnić można trzy rodzaje kompensacji : indywidualną (wykorzystywana np. w świetlówkach), grupową (w rozdzielniach zasilających) i centralną (stacje transformatorowe). 

Dodatkowe opłaty za energię bierną indukcyjną mogą być z powodzeniem zminimalizowane, lub nawet wyeliminowane za pomocą baterii kondensatorów. Najlepiej, aby rozwiązania te były dostosowane i zainstalowane przez dobrych specjalistów.