Licencja szkolonego operatora drona

Operatorzy bezzałogowych maszyn latających, chcący zajmować się swoją pasją zawodowo muszą bezwzględnie odbyć kurs, po ukończeniu którego otrzymują certyfikat przeszkolonego operatora drona. Taki certyfikat jest wymaganiem do otrzymania zatrudnienia na stanowisku operatora drona w każdej firmie, wykorzystującej maszyny latające do zadań zawodowych.

Certyfikat operatora bezzałogowej maszyny latającej

uprawnienie na dronaLicencja kwalifikowanego operatora daje posiadaczom dronów bardzo duże uprawnienia, i eliminuje większość restrykcji, jakie nałożone są na rekreacyjne bezzałogowe maszyny latające. Osoba posiadająca uprawnienie na drona może wykonywać loty nad terenem zabudowanym, zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa, bez ograniczeń. Może również używać drona jako narzędzia zawodowego zarówno podczas wideofilomowania imprez masowych, wykonywania zdjęć, zarówno artystycznych jak i profesjonalnych, oraz organizować podstawowe szkolenia pilotowania dla operatorów niekwalifikowanych. Szkolenia jakie przeprowadzane są w celu otrzymania takiej licencji bardzo dobrze przygotowują operatorów do wykonywania zadań zawodowych, dlatego też sam certyfikat jest wystarczającym uprawnieniem do ubiegania się na stanowisko zawodowego pilota drona. Wielu operatorów decyduje się jednak na rozszerzanie uprawnień, i bierze udział w bardzo różnorodnych szkoleniach uzupełniających.

Często są to krótkie kursy doskonalące umiejętności pilotażu, czy zapoznające z odmiennymi rodzajami dronów, choć niejednokrotnie szkolenia te mają na celu rozszerzenie uprawnień pilota, podobnie jak uzupełniające kursy do licencji pilota samolotu. Operator drona może poszerzyć uprawnienia tak, by móc pilotować cięższe maszyny zadaniowe na terenie zabudowanym, czy też wykonywać nocne loty dronem.