Oddzielanie zanieczyszczeń w oczyszczalniach ścieków

Zaletą stosowania tłoczni ścieków jest brak kontaktu ze ściekami pracowników oczyszczalni. Dzięki niej pompy mają dłuższą żywotność i ryzyko ich awarii zostaje zminimalizowane, ponieważ urządzenie separuje ciała stałe, aby nie przedostały się do pompy i nie zatkały jej. Urządzenie zużywa mniej energii w porównaniu do tradycyjnej przepompowni, co jest jego ogromną zaletą.

Zastosowanie tłoczni ścieków w przemyśle

tłocznia ściekówW oczyszczalniach ścieków powszechnie stosowanym urządzeniem jest tłocznia ścieków która z powodzeniem oddziela zanieczyszczenia stałe oraz przepompowuje ścieki. Aby praca tłoczni była wydajna i bezawaryjna, konieczny jest system, który umożliwia oddzielania ciał stałych. Przez obecność ciał stałych dochodzi do awarii urządzenia. Najbardziej zagrażającymi awarii są ciała stałe długie oraz wleczone. Przez ciała stałe dochodzi również do uszkodzenia układu hydraulicznego. Urządzenie posiada konstrukcję, która umożliwia jego samoczyszczenie. Tłocznia ścieków posiada również posiada okienko rewizyjne, za którego pomocą można dokonać sprawnej inspekcji. Dzięki zastosowaniu sprawnych i energooszczędnych urządzeń można zmniejszyć koszty ponoszone przed przedsiębiorstwo. Dzięki szczelności urządzenia nie dochodzi do rozprzestrzeniania się trujących odorów. W tłoczni ścieków dochodzi do odseparowania zanieczyszczeń stałych w separatorze, który znajduje się przed pompą i dzięki temu można zminimalizować ryzyko jej zatykania.

Urządzenie musi być wykonane z solidnych materiałów zapewniających długą żywotność oraz musi także posiadać odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne, ze względu na agresywne środowisko, w którym będzie pracowało. Długą żywotność urządzenia zapewni odpowiednio zaprojektowana konstrukcja, która minimalizuje ryzyko zapchania części.