Oznakowanie i klasy towarów niebezpiecznych

Transportowanie towarów niebezpiecznych droga lądową nierozerwalnie łączy się z potrzebą odpowiedniego oznakowania takiego pojazdu. Transport materiałów niebezpiecznych po drogach publicznych musi być oznaczony odpowiednimi oznaczeniami, które są ujednolicone i mają konkretny wzór i kolor. Czym charakteryzują się owe oznaczenia, i w jakich sytuacjach możemy ich używać, gdy wyprawiamy dany transport w drogę?

Jak oznaczamy towary niebezpieczne w transporcie?

oznakowanie adrDo najważniejszych cech rozpoznawczych danego oznakowania należy specjalny numer, który jest elementem warunkującym prawidłowe ewidencjonowanie niebezpiecznych substancji, które chcemy przewozić po drogach. Oznakowanie adr to także specjalne nalepki, które są równie ważne jak numery rozpoznawcze. tego typu nalepka musi być zawsze umieszczona w widocznym miejscu, ze względu na fakt, iż stanowi istotny element, potrzebny podczas kontroli pojazdu przewożącego dany ładunek. Istnieje wiele rodzajów oznaczeń adr, które możemy spotkać na samochodach ciężarowych lub dostawczych. Jedne informują o materiałach wybuchowych, drugie o gazach trujących lub cieczach zapalnych. Do oznaczeń tego typu zaliczymy też informacje o substancjach trujących, radioaktywnych i żrących. wszystkie tego typu grafiki i napisy mają na celu ostrzeżenie osób postronnych o niebezpieczeństwie, a także przedsięwzięcie środków zaradczych, które mają ochronić ludzi przed szkodliwym działaniem substancji.

Oprócz transportu drogowego, istnieje także branża transportowa, zajmująca się kolejowym przewozem towarów niebezpiecznych. Ich odpowiedni ładunek, zabezpieczenie i oznakowanie regulują przepisy kolejowe, mówiące o międzynarodowym transporcie towarów niebezpiecznych. Dotyczy to szczególnie popularnego importu towarów z Chin.