Rodzaje wierzytelności w procesie windykacyjnym

Jeżeli posiadamy własną firmę i świadczymy usługi kontrahentom, zawsze musimy liczyć się z tym, że istnieje możliwość nieterminowej zapłaty lub nawet braku spłaty. Niestety nieuczciwi ludzie zdarzają się wszędzie. Dążenie do odzyskania własnych pieniędzy może być trudne.

Windykacja i ustalenie typu wierzytelności

szybka windykacja w gdańskuNa szczęście na rynku roi się od firm windykacyjnych, które – jeśli zgodzimy się na współpracę – przejmą na siebie obowiązek kontaktowania się z dłużnikiem i przypominania mu o spłaceniu zobowiązania. Aby jednak działanie było przeprowadzone skutecznie, najpierw windykator musi odpowiednio sklasyfikować wierzytelność. I tak, jednym z kryteriów, według których może się kierować, jest ustalenie, jaka zależność istnieje między wierzycielem a dłużnikiem. Może to być zależność fizyczna, korporacyjna lub mieszana. Istotny jest także przedmiot zobowiązania – windykacja może dotyczyć bowiem nie tylko pieniędzy, ale także wierzytelności niepieniężnych. Ponadto długi można podzielić na przedawnione oraz nieprzedawnione, zabezpieczone i niezabezpieczone. Po ustaleniu tych i jeszcze kilku innych spraw, windykator będzie dobrze wiedział, z czym ma do czynienia. I wybierze najlepsze środki pozwalające mu na skuteczne odzyskanie długu. Szybka windykacja w Gdańsku często jest skuteczna już na pierwszym etapie – polubownym. Czasami jednak konieczne jest wejście na drogę sądową, a następnie egzekwowanie należności – tu firmy windykacyjne mogą uzyskać wsparcie komornika sądowego – on ma bowiem większe możliwości niż zwykły windykator. Mimo wszystko bardzo wielu dłużników oddaje zobowiązanie na etapie polubownym – to dlatego, że otrzymując list od firmy windykacyjnej, w którym pisze się o dalszych krokach, chcą uniknąć tego, co ich czeka – czyli wizyty w sądzie.

Wiele przedsiębiorstw decyduje się na umieszczanie na rachunkach czy fakturach pieczęci prewencyjnej, która pokazuje istnienie współpracy między przedsiębiorstwem a firmą windykacyjną. To też powstrzymuje wiele osób przed zaleganiem z zapłatą.