Sprawdzenie systemów pomiarowych

 

Systemy pomiarowe na świecie oparte są w stosunku o wzorce, które przechowuje się w centralnej światowej bazie wzorców. Na jej podstawie można stwierdzić, czy dana miara odpowiada tej wzorcowej czy nie. Realizuje się to poprzez zbiór wielu, rozsianych punktów w organizacji państwowej, które posiadają kopie wzorców głównych i na ich podstawie mogą dokonać porównania.

Metody wzorcowania przyrządów pomiarowych

wzorcowanie miernikówSkąd mamy wiedzieć, czy nasz odważnik, który ma wygrawerowane 1 kilogram rzeczywiście waży 1 kilogram. Można to stwierdzić wysyłając nasz odważnik do krajowego urzędu miar, który posiada kopie 1 kilograma, który został przyjęty przez ogólnoświatową społeczność i porówna go z przestawionym przez nas kilogramem. Jeśli wskazania pokażą to samo w granicy przyjętej tolerancji, to urząd wystawia dokument, na podstawie którego oświadcza, że rzeczywiście nasz odważnik 1 kilogramowy wskazuje naprawdę 1 kilogram. Urząd miar sprawdza oczywiście nie tylko odważniki, ale także miary i inne przyrządy pomiarowe. W takim urzędzie można wykonać sprawdzenie zarówno miary 5 metrowej jak i wykonać  wzorcowanie mierników elektrycznych. W przypadku tych ostatnich również porównuje się ich wskazania do wzorcowych, sprawdzonych mierników. W teorii powinny pokazywać to samo, oczywiście przy uwzględnieniu błędów pomiarowych, które występują niemal zawsze. Wiadomo, w końcu to tylko urządzenia, które nie są nieomylne, choć i tak bardzo dokładne.

Taki system kontrolo miar i wag zapewnia bezpieczeństwo transakcji, ponieważ każdy kto używa przyrządów pomiarowych w celach konsumpcyjnych musi posiadać na nie świadectwo wzorcowania. Dzięki temu nikt nigdy nie zostanie oszukany, a mierniki elektryczne pokażą prawdziwą wartość prądu płynącą w przewodach. To dobra systematyka prawna, na którą wszyscy wydają przyzwolenie.